Vybrané obrázky

dsc_0272 013 055 dsc00373

Facebook

Archivy

„Všechno se tu změnilo, dokonce i vzduch byl jiný. Místo prudkých větrů, vysušujících a nemilosrdných, foukal lehounký větřík, plný vůní. … Nejvíc mě dojalo, že poblíž byla vysazena lípa. Byla už vzrostlá a byl to nepopiratelný symbol znovuzrození.“

Jean Giono, Muž, který sázel stromy

Příběh Elzéarda Bouffiera, který začal před sto lety sázet stromy, je sice příběh starý, odehrávající se v daleké Provenci, ale je to příběh nesmírně inspirující. Podobně jako on, i my – spolek Stromy v krajině – chceme sázet stromy. Podobně jako on i my víme, že stromy do krajiny patří, nejen pro svoji krásu, ale zejména pro svoji mnohou užitečnost.

  • Stromy do krajiny patří, jsou zdrojem kyslíku, zabraňují erozi, vzduch je v jejich blízkosti svěží, vlahý …
  • Strom v plném květu je nejen krásný, je příslibem medu, ovoce, je útočištěm včel i dalšího drobného hmyzu, je plný života…
  • Stín stromů nabízí zklidnění …
  • Aleje stromů, jimiž byla naše země kdysi hustě protkána a které žel mizí, směřovaly od člověka k člověku …

Spolek Stromy v krajině si klade za cíl vysazovat v našem městě a v přilehlém katastru stromy a dle svých sil o ně pečovat. Rádi bychom vrátili do krajiny nejen aleje, ale chtěli bychom sem vrátit i některé tradiční druhy ovocných stromů. Chceme tak přispět nejen ke zkrášlení, ale zejména k ozdravění našeho okolí.

Jsme občané města a tak samozřejmě chceme spolupracovat s institucemi v našem městě, se společenskými organizacemi, s občany a s vedením města. Spolek Stromy v krajině je otevřen všem, kteří mají o zdravý a krásný vzhled Miroslavi a okolí zájem. Členy spolku Stromy v krajině se mohou stát nejen ti, kteří jsou ochotni a schopni účastnit se vlastního vysazování, člen může být i ten, kdo činnost spolku podpoří finančně. Uvažujeme i o dalších možnostech.

O činnosti spolku Stromy v krajině vás budeme informovat na svých webových stránkách, facebookovém profilu i prostřednictvím Miroslavského zpravodaje.