Vybrané obrázky

dsc_0262 024 OLYMPUS DIGITAL CAMERA wp_20161119_10_47_36_pro

Facebook

Archivy

Jana Kollárová

Začátkem měsíce října začne podzimní cyklus přednášek, který společně pořádají Stromy v krajině, z.s. , AK DENT, s.r.o. a Rotary klub Znojmo, z.s. . Přednášky se budou konat vždy v pátek v 18.00 v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s.r.o. v Miroslavi. Čtyři plánované přednášky představí zajímavé osobnosti a rozmanitá témata. Spolek Stromy v krajině organizačně zajišťuje přednášky o misi v Afghánistánu a o putování po Jižní Americe.

4. 10. 2019

PhDr. Arnošt Vašíček    Fantastické záhady

Zábavné setkání s autorem řady knih a televizních seriálů o tajemnu (Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší).

18. 10. 2019

plk.v.z. Ing. Roman Kopřiva    Afghánistán – mise Armády ČR

Zážitky a zkušenosti z přímého působení velitele kontingentu Armády ČR v Afghánistánu.

8. 11. 2019

RNDr. Taťána Míková    Mění se naše podnebí? Je klimatická změna mýtus nebo realita?

Pohled na často diskutované téma ve světle každodenních zážitků lidí z různých koutů naší země.

6. 12. 2019

Mgr. Vojtěch Wertich    Aviou Jižní Amerikou

Bolívijské výškové rekordy, jízdu po zaplaveném salaru, výstup na šestitisícový vulkán, zaplavené Peru, stále zelený Ekvádor nebo překvapující Kolumbii v podání člověka, který to všechno zažil.

V sobotu 20.7. 2019 se spolek Stromy v krajině zapsal do programu 30. ročníku Jarmarku u Floriána uspořádáním knižního bazaru ve vstupním nádvoří miroslavského zámku. Od 9:00 si mohli návštěvníci vybírat z knih umístěných na čtyřech stolech podle svého vkusu. Rozmanité knihy, darované dobrovolníky, našly své nové čtenáře. Výběr byl opravdu velký, tématický rozsah taktéž. Mnozí pro sebe našli poklady, které už nepustili z rukou. Během dopoledne značná část knih zmizela, asi v 15:30, kdy byl knižní bazar ukončen, zůstala na stolech zhruba 1/3 původního množství.

Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří knihy darovali, ti, kteří vyrobili upomínkové předměty (záložky, tašky, informační letáčky), ti, kteří pomohli s přípravou bazaru, dopravou knih a jejich distribucí a zajištěním provozu knižního bazaru.

Poděkování spolku Stromy v krajině zaslouží také ti, kteří se o spolek a jeho činnost během dne zajímali a dobrovolnými příspěvky podpořili další činnost spolku.

Nedělní odpoledne po jarmareční sobotě šest členů spolku Stromy v krajině věnovalo vyčištění studánky v lese za miroslavským koupalištěm. Při prohloubení studánky se objevily tři samostatné pramínky. Částečně bylo zprůchodněno také koryto potůčku, který ze studánky vytéká. Přivezenými kameny pak byla zpevněna studánka po obvodu a nad ni byl umístěn ochranný přístřešek. Přístup ke studánce usnadňuje několik schodů, které byly také vybudovány při nedělním čištění.

Děkujeme všem, kteří se celé akce zúčastnili, zejména iniciátorům Vojtovi Biberlemu a Kamilu Kopečkovi.

Všechny zájemce zveme na přednášku „Lichtenštejnové„, která se bude konat v pátek 31.5.2019 v 18 hodin v Miroslavi v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o.

Přednášet budou prof. PhDr. Jan Županič, Ph. D. a prof. PhDr. Václav Horčička, PhD. z Ústavu světových dějin FF UK. Každý z odborníků bude přednášet asi hodinu, mezi jednotlivými částmi bude krátká přestávka.

Přijďte si poslechnout zajímavé informace z minulosti i současnosti šlechtického rodu Lichtenštejnů, kteří jsou spojeni s jižní Moravou.

Jménem členů spolku Stromy v krajině, z. s.  děkuji organizátorům Sborové neděle Teď a tady (při příležitosti Dne Země) za pozvání a prostor k prezentaci naší činnosti a za následnou diskuzi. Byli jsme přijati velmi srdečně a přátelsky, vyslechli jsme příspěvky a otázky k naší činnosti v Miroslavi a okolí. Také jsme byli výborně pohoštěni, společně jsme zasadili ořešák nedaleko kostela ČCE a celkově vzato nám u vás bylo skvěle!
Upřímně děkujeme za finanční dar na podporu činnosti spolku Stromy v krajině. Rádi se znovu setkáme u sázení nebo při přednášce.

Zveme všechny zájemce na přednášku pana D. Utinka o kůrovcové kalamitě na území naší republiky. Přednáška má název „Kalamita v českých a moravských lesích – příčiny, aktuální stav a důsledky“ a uskuteční se v pátek 12.4.2019 v 18 hodin  v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o. v Miroslavi.