Vybrané obrázky

177 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA wp_20161119_10_01_10_pro

Facebook

Archivy

Jana Kollárová

V sobotu 20.7. 2019 se spolek Stromy v krajině zapsal do programu 30. ročníku Jarmarku u Floriána uspořádáním knižního bazaru ve vstupním nádvoří miroslavského zámku. Od 9:00 si mohli návštěvníci vybírat z knih umístěných na čtyřech stolech podle svého vkusu. Rozmanité knihy, darované dobrovolníky, našly své nové čtenáře. Výběr byl opravdu velký, tématický rozsah taktéž. Mnozí pro sebe našli poklady, které už nepustili z rukou. Během dopoledne značná část knih zmizela, asi v 15:30, kdy byl knižní bazar ukončen, zůstala na stolech zhruba 1/3 původního množství.

Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří knihy darovali, ti, kteří vyrobili upomínkové předměty (záložky, tašky, informační letáčky), ti, kteří pomohli s přípravou bazaru, dopravou knih a jejich distribucí a zajištěním provozu knižního bazaru.

Poděkování spolku Stromy v krajině zaslouží také ti, kteří se o spolek a jeho činnost během dne zajímali a dobrovolnými příspěvky podpořili další činnost spolku.

Nedělní odpoledne po jarmareční sobotě šest členů spolku Stromy v krajině věnovalo vyčištění studánky v lese za miroslavským koupalištěm. Při prohloubení studánky se objevily tři samostatné pramínky. Částečně bylo zprůchodněno také koryto potůčku, který ze studánky vytéká. Přivezenými kameny pak byla zpevněna studánka po obvodu a nad ni byl umístěn ochranný přístřešek. Přístup ke studánce usnadňuje několik schodů, které byly také vybudovány při nedělním čištění.

Děkujeme všem, kteří se celé akce zúčastnili, zejména iniciátorům Vojtovi Biberlemu a Kamilu Kopečkovi.

Všechny zájemce zveme na přednášku „Lichtenštejnové„, která se bude konat v pátek 31.5.2019 v 18 hodin v Miroslavi v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o.

Přednášet budou prof. PhDr. Jan Županič, Ph. D. a prof. PhDr. Václav Horčička, PhD. z Ústavu světových dějin FF UK. Každý z odborníků bude přednášet asi hodinu, mezi jednotlivými částmi bude krátká přestávka.

Přijďte si poslechnout zajímavé informace z minulosti i současnosti šlechtického rodu Lichtenštejnů, kteří jsou spojeni s jižní Moravou.

Jménem členů spolku Stromy v krajině, z. s.  děkuji organizátorům Sborové neděle Teď a tady (při příležitosti Dne Země) za pozvání a prostor k prezentaci naší činnosti a za následnou diskuzi. Byli jsme přijati velmi srdečně a přátelsky, vyslechli jsme příspěvky a otázky k naší činnosti v Miroslavi a okolí. Také jsme byli výborně pohoštěni, společně jsme zasadili ořešák nedaleko kostela ČCE a celkově vzato nám u vás bylo skvěle!
Upřímně děkujeme za finanční dar na podporu činnosti spolku Stromy v krajině. Rádi se znovu setkáme u sázení nebo při přednášce.

Zveme všechny zájemce na přednášku pana D. Utinka o kůrovcové kalamitě na území naší republiky. Přednáška má název „Kalamita v českých a moravských lesích – příčiny, aktuální stav a důsledky“ a uskuteční se v pátek 12.4.2019 v 18 hodin  v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o. v Miroslavi.

Pan MVDr. J. Klejdus bude v pátek 15.3.2019 v 18 hodin prezentovat svou knihu „Ptáci v akci aneb kniha o chování ptáků“.

Pánové PhDr. J. Kacetl a PhDr. Z. Sturz ukončí v pátek 23.3.2019 v 18 hodin pětidílný cyklus věnovaný 100. výročí I. světové války přednáškou „1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československa“. I v této přednášce se zmíní o dění na jižní Moravě a Znojemsku.

Obě přednášky se konají v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s.r.o., Malinovského 345/1 v Miroslavi.

Srdečně zveme všechny zájemce z Miroslavi i okolí!