Vybrané obrázky

154 171 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Facebook

Archivy

Novinky

Pozvánka pro všechny, kdo by měli čas a chuť podpořit členy spolku Stromy v krajině, nebo se přijít podívat v sobotu 27.10. dopoledne na sázení 20 dubů letních podél nově vybudované stezky kolem rybníku Réna, případně odpoledne v Damnicích na vysazení listnatých stromů v menším remízku směrem k Jiřicím.

V neděli 28.10. v 11 hodin na Větrňáku v Miroslavi bude zasazena lípa malolistá ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

Přejme si, aby se stromy ujaly a rostly k radosti všech.

Máte možnost přečíst si zajímavý článek pana RNDr Erika Schwarzbacha o borovici černé, která byla vysazena počátkem minulého století na Miroslavských kopcích a stále je součástí zmíněné přírodní památky. Není sice původní dřevinou, ale v současné době v důsledku klimatických změn a suššímu klimatu Miroslavských kopců se může v této oblasti rozšířit.

Borovice černá (1)

Zveme všechny členy a příznivce spolku Stromy v krajině, z.s. k podzimnímu úklidu na židovském hřbitově v Miroslavi. Jedná se o pokosení trávy a vyčištění podrůstajících náletů.
Všichni zájemci o úklid se sejdou u velké brány židovského hřbitova v sobotu 6. října v 9:30. Vlastní nářadí je třeba vzít s sebou – hrábě, zahradnické nůžky, pracovní rukavice, atd. Těm, kteří se dostaví s motorovými kosami, bude v závěru prací doplněna nádrž.

V létě, zvlášť tak horkém a suchém jako je to letošní, je nutné stromy, zejména nově vysazené, zavlažovat. Ve vrcholících parnech stromy dostaly svůj příděl vody v sobotu 4.8.2018 a ve středu 8.8.2018. Během srpna se zalévání stromů bude ještě opakovat.

Další aktivity spolku Stromy v krajině, z.s. se připravují, a to konkrétně vyznačení turistické trasy po Miroslavských kopcích ve spolupráci s KČT, na tuto činnost spolek získal dotaci od MÚ Miroslav. Další připravovanou činností je oprava kapličky nad ovocným stromořadím u Damnic. Stromořadí se již několik let snaží členové spolku dosazovat, obnovená kaplička by mohla být pěkným cílem procházky stromořadím. Na financování opravy se budou podílet sponzoři, přispěje také obec Damnice a část bude uhrazena ze spolkových peněz.

V září se uskuteční tradiční čištění náletů na Větrňáku.

Několik základních informací k webovým stránkám, které se týkají stromů vysazených k určitým výročím nebo jako symboly svobody, demokracie, boje proti útlaku, atp.

K oslavě 100. výročí založení Československa chce přispět web, který založila skupina odborníků s hlavním organizátorem, dendrologem Alešem Rudlem a který se jmenuje Lípy republiky (https://lipyrepubliky.cz/) Jsou zde užitečné informace o lípách, které byly v naší zemi zasazeny mezi lety 1918 -2018.

Druhý web upozorňuje na takzvané Stromy svobody (https://www.stromysvobody.cz/), které byly zasazeny jako symboly svobody našeho národa v různých obdobích.Tento web připravila Nadace Partnerství s úvodním sloganem: Nezapomínejme na své kořeny.

Na obou webech najdeme zajímavé informace, které se týkají mapování stromů, jejich příběhů, zápisu na web, ale také třeba správného sázení.

Bylo by vhodné, aby stromy, které v Miroslavi rostou a jsou vnímány jako stromy výjimečné, významné byly zapsány na výše uvedené weby?

A co stromy, které spolek Stromy v krajině plánuje v souvislosti s významným výročím vysadit?