Vybrané obrázky

365 616 dsc00376 wp_20161119_10_02_58_pro

Facebook

Archivy

Pozvánky

Všechny zájemce zveme na přednášku „Lichtenštejnové„, která se bude konat v pátek 31.5.2019 v 18 hodin v Miroslavi v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o.

Přednášet budou prof. PhDr. Jan Županič, Ph. D. a prof. PhDr. Václav Horčička, PhD. z Ústavu světových dějin FF UK. Každý z odborníků bude přednášet asi hodinu, mezi jednotlivými částmi bude krátká přestávka.

Přijďte si poslechnout zajímavé informace z minulosti i současnosti šlechtického rodu Lichtenštejnů, kteří jsou spojeni s jižní Moravou.

Zveme všechny zájemce na přednášku pana D. Utinka o kůrovcové kalamitě na území naší republiky. Přednáška má název „Kalamita v českých a moravských lesích – příčiny, aktuální stav a důsledky“ a uskuteční se v pátek 12.4.2019 v 18 hodin  v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o. v Miroslavi.

Pan MVDr. J. Klejdus bude v pátek 15.3.2019 v 18 hodin prezentovat svou knihu „Ptáci v akci aneb kniha o chování ptáků“.

Pánové PhDr. J. Kacetl a PhDr. Z. Sturz ukončí v pátek 23.3.2019 v 18 hodin pětidílný cyklus věnovaný 100. výročí I. světové války přednáškou „1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československa“. I v této přednášce se zmíní o dění na jižní Moravě a Znojemsku.

Obě přednášky se konají v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s.r.o., Malinovského 345/1 v Miroslavi.

Srdečně zveme všechny zájemce z Miroslavi i okolí!

Pořádání přednášek zaměřených na přírodovědná případně historická témata související s naším regionem je jednou z tradičních činností spolku Stromy v krajině, z.s. Také v tomto roce připravujeme několik takto orientovaných přednášek a rádi bychom všechny zájemce již nyní pozvali na zajímavá vystoupení našich hostů.

V pátek 15. března přední český ornitolog MVDr. Julius Klejdus představí jeho nejnovější knihu „Ptáci v akci aneb kniha o chování ptáků“. Přednáška, během níž bude prezentována řada originálních snímků, přiblíží mnohdy překvapivé a netušené zvyky v chování ptáků, které se nepovšimnuty odehrávají v naší bezprostřední blízkosti.

O týden později 22. března vystoupí znojemští historici PhDr. Jiří Kacetl a Mgr. Zbyněk Sturz s přednáškou nazvanou „1918 – stoletá vzpomínka na poslední rok Velké války a na vznik ČSR“, která uzavře pětidílný cyklus přednášek ke 100. výročí 1. světové války. Také tentokrát bude část jejich vystoupení věnována dění na jižní Moravě a na Znojemsku.

Přednáška odborného lesního hospodáře Ing. Dušana Utinka, PhD., která je připravována na začátek dubna, bude věnována dlouhodobému problému lesů v ČR, jehož původcem je brouk kůrovec. Její pracovní název je „Kalamita v českých a moravských lesích – příčiny, aktuální stav a důsledky“.

Ve druhé polovině května vystoupí prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. a prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s přednáškou nazvanou “Lichtenštejnové”. Blíže v ní vysvětlí význam a roli tohoto šlechtického rodu, jehož hlavním rodovým sídlem byl do roku 1945 zámek Valtice, v dějinách českých zemí od středověku až do současnosti.

Na říjen připravujeme přednášku archiváře Mgr. Vojtěcha Šustka, PhD. nazvanou “František Pospíšil a operace Bivouac” o osudech tohoto hrdiny protinacistického odboje, příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii a velitele výsadkové operace Bivouac, který byl před 75. lety popraven v Terezíně. Jen nemnozí vědí, že tento rodák z nedalekých Rešic prožil podstatnou část svého života v našem městě.

Během jednoho z podzimních měsíců se také “vydáme do světa” a to s geologem a cestovatelem Mgr. Vojtěchem Wertichem, který bude přednášet o některých z jeho výprav do Asie a Jižní Ameriky. Přednášky se zpravidla konají v pátek a začínají v 18:00 hodin, vstup je vždy volný. Pro informaci o přesném datu, čase a místě konání jednotlivých přednášek sledujte internetové stránky nebo facebookový profil spolku Stromy v krajině, z.s., veřejné plakátovací plochy a hlášení městského rozhlasu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Marek Pavlík

předseda spolku Stromy v krajině, z.s.

Zveme všechny zájemce na druhou část přednášky Jany Beneschové Letem houbovým světem, která tentokrát bude o houbách jedovatých. Přednáška se jmenuje „Otravy jedovatými houbami“ a můžete si ji poslechnout v pátek 7.12.2018 v 18 hodin ve Středisku volného času v Miroslavi.