Vybrané obrázky

154 171 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Facebook

Archivy

Pozvánky

Začátkem měsíce října začne podzimní cyklus přednášek, který společně pořádají Stromy v krajině, z.s. , AK DENT, s.r.o. a Rotary klub Znojmo, z.s. . Přednášky se budou konat vždy v pátek v 18.00 v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s.r.o. v Miroslavi. Čtyři plánované přednášky představí zajímavé osobnosti a rozmanitá témata. Spolek Stromy v krajině organizačně zajišťuje přednášky o misi v Afghánistánu a o putování po Jižní Americe.

4. 10. 2019

PhDr. Arnošt Vašíček    Fantastické záhady

Zábavné setkání s autorem řady knih a televizních seriálů o tajemnu (Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce duší).

18. 10. 2019

plk.v.z. Ing. Roman Kopřiva    Afghánistán – mise Armády ČR

Zážitky a zkušenosti z přímého působení velitele kontingentu Armády ČR v Afghánistánu.

8. 11. 2019

RNDr. Taťána Míková    Mění se naše podnebí? Je klimatická změna mýtus nebo realita?

Pohled na často diskutované téma ve světle každodenních zážitků lidí z různých koutů naší země.

6. 12. 2019

Mgr. Vojtěch Wertich    Aviou Jižní Amerikou

Bolívijské výškové rekordy, jízdu po zaplaveném salaru, výstup na šestitisícový vulkán, zaplavené Peru, stále zelený Ekvádor nebo překvapující Kolumbii v podání člověka, který to všechno zažil.

Všechny zájemce zveme na přednášku „Lichtenštejnové„, která se bude konat v pátek 31.5.2019 v 18 hodin v Miroslavi v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o.

Přednášet budou prof. PhDr. Jan Županič, Ph. D. a prof. PhDr. Václav Horčička, PhD. z Ústavu světových dějin FF UK. Každý z odborníků bude přednášet asi hodinu, mezi jednotlivými částmi bude krátká přestávka.

Přijďte si poslechnout zajímavé informace z minulosti i současnosti šlechtického rodu Lichtenštejnů, kteří jsou spojeni s jižní Moravou.

Zveme všechny zájemce na přednášku pana D. Utinka o kůrovcové kalamitě na území naší republiky. Přednáška má název „Kalamita v českých a moravských lesích – příčiny, aktuální stav a důsledky“ a uskuteční se v pátek 12.4.2019 v 18 hodin  v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o. v Miroslavi.

Pan MVDr. J. Klejdus bude v pátek 15.3.2019 v 18 hodin prezentovat svou knihu „Ptáci v akci aneb kniha o chování ptáků“.

Pánové PhDr. J. Kacetl a PhDr. Z. Sturz ukončí v pátek 23.3.2019 v 18 hodin pětidílný cyklus věnovaný 100. výročí I. světové války přednáškou „1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československa“. I v této přednášce se zmíní o dění na jižní Moravě a Znojemsku.

Obě přednášky se konají v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s.r.o., Malinovského 345/1 v Miroslavi.

Srdečně zveme všechny zájemce z Miroslavi i okolí!

Pořádání přednášek zaměřených na přírodovědná případně historická témata související s naším regionem je jednou z tradičních činností spolku Stromy v krajině, z.s. Také v tomto roce připravujeme několik takto orientovaných přednášek a rádi bychom všechny zájemce již nyní pozvali na zajímavá vystoupení našich hostů.

V pátek 15. března přední český ornitolog MVDr. Julius Klejdus představí jeho nejnovější knihu „Ptáci v akci aneb kniha o chování ptáků“. Přednáška, během níž bude prezentována řada originálních snímků, přiblíží mnohdy překvapivé a netušené zvyky v chování ptáků, které se nepovšimnuty odehrávají v naší bezprostřední blízkosti.

O týden později 22. března vystoupí znojemští historici PhDr. Jiří Kacetl a Mgr. Zbyněk Sturz s přednáškou nazvanou „1918 – stoletá vzpomínka na poslední rok Velké války a na vznik ČSR“, která uzavře pětidílný cyklus přednášek ke 100. výročí 1. světové války. Také tentokrát bude část jejich vystoupení věnována dění na jižní Moravě a na Znojemsku.

Přednáška odborného lesního hospodáře Ing. Dušana Utinka, PhD., která je připravována na začátek dubna, bude věnována dlouhodobému problému lesů v ČR, jehož původcem je brouk kůrovec. Její pracovní název je „Kalamita v českých a moravských lesích – příčiny, aktuální stav a důsledky“.

Ve druhé polovině května vystoupí prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. a prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s přednáškou nazvanou “Lichtenštejnové”. Blíže v ní vysvětlí význam a roli tohoto šlechtického rodu, jehož hlavním rodovým sídlem byl do roku 1945 zámek Valtice, v dějinách českých zemí od středověku až do současnosti.

Na říjen připravujeme přednášku archiváře Mgr. Vojtěcha Šustka, PhD. nazvanou “František Pospíšil a operace Bivouac” o osudech tohoto hrdiny protinacistického odboje, příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii a velitele výsadkové operace Bivouac, který byl před 75. lety popraven v Terezíně. Jen nemnozí vědí, že tento rodák z nedalekých Rešic prožil podstatnou část svého života v našem městě.

Během jednoho z podzimních měsíců se také “vydáme do světa” a to s geologem a cestovatelem Mgr. Vojtěchem Wertichem, který bude přednášet o některých z jeho výprav do Asie a Jižní Ameriky. Přednášky se zpravidla konají v pátek a začínají v 18:00 hodin, vstup je vždy volný. Pro informaci o přesném datu, čase a místě konání jednotlivých přednášek sledujte internetové stránky nebo facebookový profil spolku Stromy v krajině, z.s., veřejné plakátovací plochy a hlášení městského rozhlasu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Marek Pavlík

předseda spolku Stromy v krajině, z.s.