Vybrané obrázky

dsc_0267 OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC_0136 dsc_0026

Facebook

Archivy

Texty připravily Lia Ryšavá a Jana Kollárová

Strom patřil odedávna k člověku, k lidským sídlům. Stromy chránily venkovská stavení před bleskem dávno před tím, než se na střechách objevily hromosvody. Pod korunami stromů sedávali na lavičkách prací unavení rolníci, setkávali se tady sousedé, ve stínu stromů si hrály děti. Stromořadí lemovala venkovské cesty a pocestným dopřávala stín, začasté i příjemné osvěžení. K významným sídlům vedly aleje. Do městských a zámeckých parků byly vysazovány zajímavé, často i cizokrajné stromy, vznikala arboreta.

Jsou i památné stromy, živé připomínky významných událostí, i stromy opředené pověstmi … I v Miroslavi jsme kdysi takový strom měli. Pověst vypráví o dubu a stařence, jakmile byl dub pomstychtivou rukou poražen, zemřela i ona.

Význam stromů z hlediska zdravého životního prostředí je nezměrný. Za každý poražený strom je třeba ze zákona vysadit nový, ne jeden. Stromy neodmyslitelně patří k životu člověka a činí krajinu životaschopnou a obyvatelnou.

K vysazování stromů a k péči o jejich zdárný vývoj patří také ochrana a péče o stromy, které jsou charakteristické pro určité místo, patří ke koloritu obce, jsou orientačním bodem, připomínají místně důležité události. Jde o významné stromy. Z vyhlášení stromu za významný nevyplývají žádné závazky či povinnosti. Jedná se o deklarování skutečnosti, že konkrétní strom je pro obyvatele daného místa z určitých důvodů významný. Spolek Stromy v krajině se připojuje k řadě krajských, městských a obecních úřadů případně dalších institucí, které se na svém území zabývají evidencí významných stromů. Soupis významných stromů našeho města není početně omezen a uzavřen. Jistě se zde nacházejí i další stromy, které jsou pro určité místo či nejbližší okolí Miroslavi významné a které naší pozornosti zatím unikly, jejich význam či příběh čeká na své objevení a zanesení do seznamu významných stromů našeho města. O jeho rozšíření se může zasloužit každý, komu není lhostejné prostředí, v němž žijeme.